Základní informace

Místo, o kterém se více dozvíte…

 • při osobní návštěvě
 • e-mailem
 • telefonicky
 • z informačního letáku
 • z užitečných dotazů
 
Žádost o přijetí

Žádost o přijetí

Domus. Místo, kde Vám s administrativou rádi pomůžeme…

Každému zájemci o naše služby rádi poradíme, jak žádost správně vyplnit a doručit do zařízení včetně potřebné přílohy, kterou vyplní praktický lékař. Po dobu celého procesu nástupu do Centra sociálních služeb Domus Vám bude k dispozici sociální pracovník, který Vám pomůže s kompletní administrativou a zodpoví Vaše dotazy.

Máte otázky už nyní? Zkuste se podívat na nejčastěji kladené dotazy nebo na doporučený seznam věcí k nástupu. V případě, že jste nenašli odpověď na Vaše otázky, neváhejte kontaktovat sociální pracovnici.

 

Žádost o přijetí

 

Kritéria přijetí

Domus. Místo, kde chápeme, že čas kvapí…

Při obdržení žádosti o přijetí se vždy snažíme reagovat na aktuální situaci. Centrum sociálních služeb Domus si vede obecný pořadník žadatelů, kteří čekají, než se uvolní lůžko. O způsobu přidělování bodů do pořadníku Vás v případě dotazů informuje sociální pracovník.

 
Ledax NOVINY

Ledax NOVINY

Ledax NOVINY - čtvrtletník, který Ledax vydává (nejen) pro své uživatele. Můžete si v něm přečíst zajímavá témata, týkající se problematiky seniorů. Za vyluštění křížovky a zaslání tajenky do termínu redakční uzávěrky zároveň můžete získat zajímavé ceny.

Ledax NOVINY jsou zdarma.
Máte zájem o jejich pravidelné zasílání? Napište e-mail na adresu: info@ledax.cz nebo zavolejte 800 221 022.

 

Ledax NOVINY ke stažení

 

Ke stažení

Dokumenty ke stažení naleznete zde.

 

Často kladené otázky

V den nástupu do zařízení s sebou přineste následující dokumenty:

 • občanský průkaz,
 • ​průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny,
 • doklad o výši přiznaného příspěvku na péči,
 • důchodový výměr,
 • výpis ze zdravotní dokumentace (pokud si chcete ponechat svého obvodního lékaře) nebo celou zdravotní dokumentaci, pokud chcete přejít pod lékaře, který ordinuje v CSS Domus,
 • zásobu léků s rozpisem jejich užívání alespoň na 7 dní,
 • rozhodnutí soudu o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům (pokud bylo vydáno), popř. opis usnesení soudu o ustanovení opatrovníka a rozsah jeho pověření.

Doporučený seznam oblečení a obuvi:

 • bude domluveno vždy individuálně dle zdravotního stavu a potřeb uživatele.

Ostatní pomůcky:

 • pokud používáte a vlastníte některé z těchto kompenzačních pomůcek – invalidní vozík, chodítko, toaletní křeslo, hole – vezměte je s sebou,
 • dle individuální potřeba a domluvy.

Tento seznam je doporučený a měl by Vám pouze pomoci, abyste si s sebou vzal/a vše potřebné. Seznam věcí může být s naší pomocí sestaven s ohledem na váš zdravotní stav a individuální zvyklosti před nástupem do CSS Domus. Všechno ošacení pracovníci při nástupu do CSS Domus označí.

Dále si s sebou nezapomeňte vzít vám milé věci – obrázky, fotografie, pokojové rostliny, vázičky apod.

Každý pokoj je již vybaven postelí s matrací, nočním stolkem, šatní skříní, stolem a židlí. Pokud si chcete vzít nějaký kus svého nábytku (křeslo, skříňku, poličku…), kontaktujte prosím sociálního pracovníka. V případě, že si chcete přivézt své elektrospotřebiče (rádio, televizi, rychlovarnou konvici…) je potřeba při nástupu doložit potvrzení o revizi těchto spotřebičů ne starší 6 měsíců, případně doklad o zakoupení ne starší než 3 měsíce. Dopravu, popř. doprovod, do CSS Domus si zajišťuje každý uživatel sám. Podle potřeby můžete požádat příslušný místní městský nebo obecní úřad o pomoc či obvodního lékaře o předepsání sanity.

Na shledání s vámi se těší zaměstnanci CSS Domus.

V CSS Domus poskytujeme 24hodinovou komplexní ošetřovatelskou péči, kterou daný klient potřebuje. Péče je přizpůsobena individuálním potřebám. Podporujeme a rozvíjíme schopnosti klienta a poskytujeme asistenci při činnostech, které sám nezvládne. Klienti mají možnost účastnit se aktivizačních programů či společenských akcí.

Nabízíme širokou škálu aktivit. Zaměřujeme se na trénování paměti, smyslovou stimulaci, posílení jemné motoriky apod. Můžete si vybrat z bohaté nabídky např.: kufr plný vzpomínek, rukodělná dílna, vaření, pečení, narozeninové oslavy, setkání s harmonikou, Kavárnička, práce s interaktivním dataprojektorem.

Pro zařazení do evidence je třeba pečlivě vyplnit žádost o přijetí, dotazník uživatele a doručit ho poštou, e-mailem či osobně k rukám sociální pracovnice. Žádost a dotazník si můžete stáhnout zde. Žadatel/rodina obdrží od sociální pracovnice informaci, zda jeho žádost byla zařazena do evidence žádostí o pobyt. Pokud si při vyplňování formuláře nebudete s něčím vědět rady, můžete se obrátit na naši sociální pracovnici.

V CSS Domus zajišťujeme péči o osoby plně odkázané na pomoc druhé osoby, pokud je zdravotní stav stabilizovaný.

Příspěvek na péči je finanční příspěvek náležící osobám, které jsou ze zdravotních důvodů závislé na pomoci jiné osoby, a je určen na úhradu nákladů na péči. Příspěvek na péči se vyplácí ve 4 stupních (880 Kč, 4.400 Kč, 8.800 Kč a 13.200 Kč měsíčně) podle toho, v jaké míře je daná osoba na péči závislá.

Příspěvek na péči za daného klienta náleží dle Zákona o sociálních službách CSS Domus, jelikož zajišťuje 24hodinovou péči. Žádost o příspěvek na péči se podává Úřadu práce dle trvalého bydliště žadatele. V případě, že budete potřebovat v této oblasti poradit, vaše otázky vám ráda zodpoví naše sociální pracovnice.

V CSS Domus máme jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje.

V žádosti o pobyt je možné uvést preferenci určitého typu pokoje. Ve chvíli, kdy se lůžko uvolní, je žadateli ukázáno a nabídnuto. Na základě toho se může žadatel či jeho rodina rozhodnout, zda se jim líbí či nikoliv. Odmítnutí volného lůžka neznamená vyřazení žádosti z řad žadatelů.

O naše klienty se starají zdravotní sestry, pracovníci přímé péče (pracovníci v sociálních službách), aktivizační pracovnice a sociální pracovnice. V CSS Domus jsou 2 patra, na každém patře je přes den v přímé péči k dispozici jedna zdravotní sestra a 3 pečovatelé.

Praktický lékař, který do našeho zařízení dochází 1x týdně je zároveň praktickým lékařem většiny našich klientů. Domov pravidelně navštěvuje také psychiatr. Ostatní odborníci jsou domlouváni individuálně dle potřeb klientů ambulantně. V případě zhoršení zdravotního stavu klienta, vyžadující lékařskou péči, je volána rychlá záchranná služba a klient je odesílán do hospitalizace.

Kontaktní údaje

Ledax / Centrum sociálních služeb Domus
Patrice Lumumby 2608/66
700 30 Ostrava

Telefon: 733 156 932
E-mail: info@cssdomus.cz

Facebook

Ochrana soukromí

Novinky do mailu

Vyrobil FT SunFT Sun