Zlepšení vybavenosti v domově pro seniory v CSS Domus 2022

Zlepšení vybavenosti v domově pro seniory v CSS Domus 2022

Statutární město Ostrava podpořilo CSS Domus účelovou dotací z výnosu daní z hazardních her pro rok 2022. Z dotace ve výši 92 000 Kč budou pro klienty zakoupena polohovací lůžka vč. stolků s jídelní deskou a antidekubitní matrace.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

 
Dotace Moravskoslezského kraje na podporu domova pro seniory na rok 2022

Dotace Moravskoslezského kraje na podporu domova pro seniory na rok 2022

Domov pro seniory je v roce 2022 podpořen účelovou dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Dotace je určena poskytovatelům sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a je poskytována jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností sociální služby domov pro seniory v rozsahu daném Pověřením. Podporovaná činnost bude realizována v termínu 1. 1. 2022 až 31. 12. 2022.

 
Pořízení sprchovacího lůžka pro klienty CSS Domus 2022

Pořízení sprchovacího lůžka pro klienty CSS Domus 2022

Moravskoslezský kraj podpořil v rámci „Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022“ CSS Domus účelovou dotací na zakoupení sprchovacího lehátka s plně elektrickým ovládáním. Toto lehátko je nezbytně nutnou pomůckou pro zajištění hygieny u částečně či plně imobilních klientů.

 
Pořízení automobilu pro přepravu klientů CSS Domus Ostrava 2022

Pořízení automobilu pro přepravu klientů CSS Domus Ostrava 2022

Moravskoslezský kraj podpořil CSS Domus v rámci „Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022“. Dotace doplněná vlastními finančními prostředky bude použita na nákup osobního automobilu. Ten bude sloužit pro přepravu klientů CSS Domus k lékařům specialistům a na potřebná vyšetření a na pracovní cesty sociální pracovnice na sociální šetření k zájemcům o službu.

 

Odsávačka hlenů pro uživatele CSS Domus 2022

Nadační fond Tesco podpořil CSS Domus v rámci 10. kola programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ částkou 10 000 Kč. Z těchto finančních prostředků jsme zakoupili odsávačku hlenů. Odsávačka ulehčuje našim uživatelům dýchání a urychluje hojení dýchacích cest. Její výhodou je šetrné, rychlé odsávání a také to, že nedělá žádný hluk.

 

 
Nové antidekubitní matrace pro uživatele CSS Domus 2022

Nové antidekubitní matrace pro uživatele CSS Domus 2022

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové nás podpořil částkou 50 000 Kč. Tyto finance byly použity na nákup kvalitních antidekubitních matrací, které nám pomohou předcházet vzniku proleženin u imobilních uživatelů, zlepšit celkovou kvalitu poskytované péče a zkvalitnit tak zbývající čas našich uživatelů.

 
Canisterapie pro uživatele CSS Domus 2022

Canisterapie pro uživatele CSS Domus 2022

Nadační fond Českého rozhlasu poskytl CSS Domus nadační příspěvek ve výši 28 000 Kč. Příspěvek bude použit na zajištění canisterapie (tedy terapeutického působení psů) pro naše klienty. Senioři z CSS Domus se tak budou moci do konce roku těšit na pravidelné návštěvy psích kamarádů.

 
Dofinancování sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb v roce 2021

Dofinancování sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb v roce 2021

V rámci programu bylo podpořeno dofinancování osobních nákladů pracovníků CSS Domus. Program byl financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2021.

 
Dotace Moravskoslezského kraje na podporu Domova pro seniory 2021

Dotace Moravskoslezského kraje na podporu Domova pro seniory 2021

Domov pro seniory je v roce 2021 podpořen účelovou dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Dotace je určena poskytovatelům sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a je poskytována jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociální služby Domov pro seniory v rozsahu daném Pověřením. Podporovaná činnost bude realizována v termínu 1. 1. 2021 až 31. 12. 2021.

 

Kontaktní údaje

Ledax / Centrum sociálních služeb Domus
Patrice Lumumby 2608/66
700 30 Ostrava

Telefon: 733 156 932
E-mail: info@cssdomus.cz

Facebook

Ochrana soukromí

Novinky do mailu

Vyrobil FT SunFT Sun